Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać.

 Pobierz [PDF] - Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011-2020