Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
ZAPYTANIE OFERTOWE - ASYSTENTA KOORDYNATORA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 grudnia 2018 09:31

W związku z realizacją projektu „Razem wygramy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę za pełnienie funkcji asystenta koordynatora przedmiotowego projektu.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz realizowanych usług

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 10:02
 
Mikołajki w PCPR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 grudnia 2018 10:21

 

W tym roku po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie odwiedził Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i w rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Wołowskiego zostały obdarowane paczkami ze słodyczami. Upominki zostały przekazane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w czasie wizyty w miejscu zamieszkania rodzin.

Dziękujemy Święty Mikołaju!

Poprawiony: wtorek, 11 grudnia 2018 10:27
 
Szkolenie otwarte PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
poniedziałek, 16 maja 2016 13:23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż dnia 03 czerwca 2016 r.  o godz. 16.30, w siedzibie Centrum przy ul. Inwalidów Wojennych 24 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz chorób zakaźnych. Szkolenie skierowane jest głównie do rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka ale także do pozostałych mieszkańców naszego powiatu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
piątek, 16 listopada 2018 09:52

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane dwie osoby.

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, czterech kandydatów zostało dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby te spełniły wszystkie wymagania formalno-prawne przedstawione w ogłoszeniu o naborze, z czego trzy osoby przyszły na rozmowę. Podczas pytań z wiedzy w zakresie przepisów prawnych komisja rekrutacyjna wybrała dwie osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki spośród wszystkich kandydatów.

Wołów, dnia 16.11.2018 r.

 

 

 

 

 
Nabór na stanowisko psychologa PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
czwartek, 12 maja 2016 08:50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko - Psycholog

rodzaj umowy - umowa zlecenia

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe atuty kandydatów:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 • odporność na sytuacje stresowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przebadanie dzieci w zakresie przestrzegania ochrony praw dziecka przed przemocą     i wydanie opinii psychologicznej.

Pisemne oferty kandydatów zawierające:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne
 • oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego i ukończenia 18 roku życia

z dopiskiem „oferta pracy – Psycholog” należy składać w terminie do dnia: 20 maja 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów do godziny 15.00. Liczy się data wypływu do Centrum.

Wymienione dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do PCPR w Wołowie po upływie wymienionego terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik PCPR w Wołowie, Małgorzata Tkaczyk tel. 071 389-53-00.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 16