Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, nieudzielanie koniecznej pomocy, straszenie użyciem broni lub jej użycie, nieostrożne prowadzenie samochodu, zamykanie w pomieszczeniu.

Przemoc psychiczna- narzucanie innej osobie swoich wartości, poglądów religijnych itp., karanie przez odmowę uczuć, stała krytyka, wmawianie zaburzeń psychicznych, izolacja społeczna (kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami), ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, ignorowanie uczuć.

Przemoc seksualna - wymuszanie współżycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych form pieszczot i praktyk seksualnych, sadystyczne formy współżycia seksualnego, zawstydzające komentarze, ignorowanie potrzeb seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii, kontrola nad antykoncepcją, zmuszanie do prostytucji, nadmierna zazdrość i jej demonstracja, gwałt, używanie wyzwisk, zdrada, zmuszanie do seksu z innymi.

Przemoc ekonomiczna - uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie potrzeb materialnych rodziny, itp.