Policja - w trakcie awantury wołaj o pomoc, jeśli to możliwe, zawiadom policję (tel. 997- połączenie bezpłatne). Policja ustawowo jest zobowiązana do udzielenia Tobie pomocy. Domagaj się, aby zatrzymała sprawce, jeśli stwarza zagrożenie dla Ciebie i innych członków rodziny. Domagaj się, aby została założona Niebieska Karta.

Prokuratura - masz prawo do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Potrzebne dowody- zaświadczenie lekarskie (obdukcje i wizyty u lekarza), lista świadków, interwencje policji (podczas interwencji policji masz prawo zapisać numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jeśli przemocy towarzyszy problem uzależnienia od alkoholu- masz prawo zawiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja ta po rozeznaniu się w sytuacji wezwie osobę nadużywającą alkoholu na rozmowę ostrzegawczą, może też wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej umożliwiają osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Pracownicy socjalni udzielą informacji o przysługujących formach pomocy i świadczeniach, wskażą miejsce zajmujące się ofiarami przemocy w rodzinie, mogą też zwrócić się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, zgodnie z kompetencjami policji.

Służba zdrowia - skutkiem przemocy w rodzinie mogą być urazy fizyczne i psychiczne. W przypadku pobicia lekarz rodzinny udzieli właściwej pomocy oraz na Twoją prośbę wystawi zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Obdukcja jest płatna- może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony-(lekarz sądowy).

Jeśli jesteś osobą, wobec której stosowana jest przemoc pamiętaj, że:

 

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM!

NIE JESTEŚ SAMA/SAM!

MASZ PRAWO CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU!

NIE MASZ POWODU, ŻEBY SIĘ WSTYDZIĆ!

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ABY PRZERWAĆ TĘ SYTUACJĘ!