Bezpłatne numery telefonów, z których możesz skorzystać szukając pomocy:

  • bezpłatny numer policji 997
  • bezpłatny numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
  • bezpłatny numer dla dzieci 0-800 12 12 12

Adresy i telefony instytucji zajmujących się pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu wołowskiego:

Sąd Rejonowy- III Wydział Rodzinny i Nieletnich (jeśli przemoc dotyczy dziecka)
Wołów, ul. M.Reja 11
tel. 71 75 66 142

Prokuratura Rejonowa w Wołowie
Wołów, ul. Wojska Polskiego 2
tel. 71 389 36 60

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
Wołów, ul. Trzebnicka 6
tel. 71 384 51 94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku
Wińsko, ul. Plac Wolności 13
tel. 71 738 24 64

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, ul. Rynek 18
tel. 71 319 56 62

Punkt Wsparcia Rodzin
Brzeg Dolny, ul.Urazka 42, tel. 71 319-56-62

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 24
tel. 71 389 53 00

Centrum Profilaktyki Uzależnień
Wołów, Pl. Szkolny 1
tel. 71 386 14 95

 

Adresy www:

www.niebieskalinia.pl

www.przemoc-w-rodzinie.pl

www.niebieskalinia.org

www.parpa.pl

www.pokrzywdzenigov.pl