Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

- rodziny zastępczej niezawodowej,

- rodziny zastępczej zawodowej,

- rodziny zawodowej specjalistycznej,

- rodzinnego domu dziecka

dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wołowskiego.

Oferujemy:

- pomoc finansową na utrzymanie dzieci,

- pomoc prawną,

- pomoc psychologiczną,

- wsparcie koordynatora pieczy zastępczej,

- szkolenia,

- inne formy wsparcia w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach  trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne.

Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, w godzinach 7.30-15.30, ul. Inwalidów Wojennych 24, tel. 71 389 53 00 w.19