W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Święty Mikołaj zostawił paczki ze słodyczami dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka. Paczki dla dzieci przekażą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w czasie wizyty w miejscu zamieszkania rodzin.

Dziękujemy Święty Mikołaju!