Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
Plan kontroli zewnętrznych jednostek pomocy społecznej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 lutego 2016 19:23

Do pobrania dokument : Plan kontroli zewnętrznych jednostek pomocy społecznej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w 2016 r. [.pdf 123KB]

Poprawiony: środa, 03 lutego 2016 19:30
 
Wizyta Świętego Mikołaja. PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
piątek, 04 grudnia 2015 09:12

Dzisiejszego dnia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zawitał Mikołaj i zostawił paczki ze słodyczami dla dzieci z rodzin zastępczych. Dziękujemy Mikołaju!

Poprawiony: wtorek, 08 grudnia 2015 09:18
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
piątek, 27 listopada 2015 12:14

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - psycholog

psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Buśko-Rola

Uzasadnienie
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko tylko jedna kandydatka złożyła ofertę, które spełniła wymagania w ogłoszeniu o naborze.
Wołów, dn. 27.11.2015 r.
Kierownik Małgorzata Tkaczyk

Poprawiony: piątek, 27 listopada 2015 13:52
 
Szkolenia poszerzające wiedzę i kompetencje rodzin zastępczych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
czwartek, 12 listopada 2015 10:52

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie rozpoczęło cykl szkoleń poszerzających wiedzę i kompetencje rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, których celem jest podniesienie kwalifikacji. Tematami szkoleń jest "Dziecko" :  Rozwój od zależności do samodzielności" oraz "Wychowanie bez porażek". Osoby prowadzące to psychologowie Anna Derejczyk oraz Paweł Gostyński. Spotkania odbywają się w siedzibie Centrum.

Poprawiony: czwartek, 12 listopada 2015 10:59
 
Nabór na stanowisko - Psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 listopada 2015 15:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko - Psycholog

rodzaj umowy - umowa zlecenia

wymiar czasu pracy – 4 godziny tygodniowo

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe atuty kandydatów:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 • odporność na sytuacje stresowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc psychologiczna dla rodzin / rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • pomoc dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • pomoc dla osób z problemami emocjonalnymi
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z klientem
 • wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Pisemne oferty kandydatów zawierające:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne
 • oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego i ukończenia 18 roku życia

 

z dopiskiem „oferta pracy – Psycholog” należy składać w terminie do dnia: 20 listopada  2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów do godziny 15.00. Liczy się data wypływu do Centrum.

Wymienione dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do PCPR w Wołowie po upływie wymienionego terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik PCPR w Wołowie, Małgorzata Tkaczyk tel. 071 389-53-00.

Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 21:44
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 11